stavanger symfonikor English 


SS Kor


Hvem vi er ...
.

Stavanger symfonikor er et amatørkor som består av omtrent 80 aktive medlemmer. Korets hovedoppgave er å medvirke til fremføringer av større kor- og orkesterverk i samarbeid med Stavanger Symfoniorkester.  Stavanger symfonikor er organisert som et selvstendig kor med eget styre.
Våre målsetninger ....


Møtet med musikk fra mange epoker og i ulike stilarter i stimulerende samarbeid med orkester, dirigenter og solister, motiverer og inspirerer til å være i stadig utvikling, og ikke minst til å gi vårt publikum musikalske opplevelser av høy kvalitet.


  • Vår dirigent ....
Korets dirigent er Kateryna Ustyantseva

  • Vår repetitør ....
Korets fast repititør er Ida Mo Schanche


Interessert i å synge med oss?
Ta gjerne kontakt!


     Neste konserter
     2017/18
        7. desHändels Messias                
       15. desJulekonserten
       3. marsBernstein i hundre
                        

 


  
 Epost: stavangersymfonikor@gmail.com                  Webansvarlig: Phil Di Valerio