stavanger symfonikor English 


SS Kor


Hvem vi er ...
.

Stavanger symfonikor er et amatørkor som består av omtrent 80 aktive medlemmer. Korets hovedoppgave er å medvirke til fremføringer av større kor- og orkesterverk i samarbeid med Stavanger Symfoniorkester.  Stavanger symfonikor er organisert som et selvstendig kor med eget styre.
Våre målsetninger ....


Møtet med musikk fra mange epoker og i ulike stilarter i stimulerende samarbeid med orkester, dirigenter og solister, motiverer og inspirerer til å være i stadig utvikling, og ikke minst til å gi vårt publikum musikalske opplevelser av høy kvalitet.


  • Vår dirigent ....
Korets dirigent er Kateryna Ustyantseva

  • Vår repetitør ....
Korets fast repititør er Ida Mo Schanche


Interessert i å synge med oss?
Ta gjerne kontakt!


     Neste konserter
     2017/18
  3. mars 2018   Bernstein i hundre
17. mars 2018 Orgelets ønskekonsert

                        

 Betalingskonto: 6340.05.05839
VIPPS: 97702
  
 Epost: stavangersymfonikor@gmail.com                  Webansvarlig: Phil Di Valerio