stavanger symfonikor FB English 

SSKor


    Hvem vi er
...
.

Stavanger symfonikor er et amatørkor som består av omtrent 80 aktive medlemmer. Korets hovedoppgave er å medvirke til fremføringer av større kor- og orkesterverk i samarbeid med Stavanger Symfoniorkester.

Stavanger symfonikor er organisert som et selvstendig kor med eget styre.
   
    Våre målsetninger
....

Kor bilde

Møtet med musikk fra mange epoker og i ulike stilarter i stimulerende samarbeid med orkester, dirigenter og solister, motiverer og inspirerer til å være i stadig utvikling, og ikke minst til å gi vårt publikum musikalske opplevelser av høy kvalitet.


           Neste konserter 2018

2. til 6 august
Kortur til Château de Lacarelle, Frankrike for å delta i Beaujolais en Scène et en Musique festival

6. til 7. september
Beethovens 9. symfoni
           Interessert i å synge med oss?

             Ta gjerne kontakt!

             Søknadsskjema 

             Prøvesang  (uke 24: 12/13 juni)
             
Prøvesang  (uke 37: 11/12 sep)                Korets dirigent
Katia
                   Kateryna Ustyantseva

                  Korets faste repetitør
           Ida Mo Schanche

web counter

free counter

  

 Epost: stavangersymfonikor@gmail.com    Bankkonto 6340.05.05839   Vipps 97702   FB    Twitter     Webansvarlig: Phil Di Valerio