stavanger symfonikor  

Vedtekter og retningslinjer for Stavanger Symfonikor

Vedtektene er korets lover. Endringene godkjennes av generalforsamloing på årsmøtet eller på ekstraorninær møte.

    Retningslinjene er praktiske regler for koret og omhandler regler for medlemmer og retningslinjer for noen av korets verv.