stavanger symfonikor FB English Vedtekter og retningslinjene

Vedtektene er korets lover. Endringene godkjennes av generalforsamloing på årsmøtet eller på ekstraorninær møte.


Stavanger Symfonikor – Vedtekter Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. desember 2015


Retningslinjene er praktiske regler for koret og omhandler regler for medlemmer og retningslinjer for noen av korets verv.Stavanger Symfonikor - Retningslinjer
14 juli 2017

  Epost: stavangersymfonikor@gmail.com         FB         Webansvarlig: Phil Di Valerio