stavanger symfonikor  


På repertoaret står  de store, kjente verkene som Mozarts Requiem, Verdis Requiem, Beethovens 9., Bachs juleoratoriet og Händels Messias, men vi synger også nyere verk av nålevende komponister.  Koret deltar også på andre oppsetninger, for eksempel orgelkonserter i Stavanger konserthus.  Og dersom tiden tillater det, har vi egne a cappella konserter.  Korets medlemmer har deltatt i operaoppsetninger i samarbeid med orkesteret og Den norske opera.


Øvingsplan

Vi øver hver onsdag i Bjergsted kulturpark fra 18.00 til 20.30.  Utenom de faste ukentlige øvelsene arrangerer vi helgeseminarer, noen ganger med sangpedagog eller gjestedirigent.
Øvingsfiler: 
Bernstein Spotify playlist av Katia
Bernstein Spotify playlist av Synnøve